Zagadnienia do przedmiotu 'Wstęp do programowania w naukach przyrodniczych'

Poniżej przedstawiono szczegółowy spis zagadnień poruszanych na wykładzie (spisany w semestrze letnim 2016/2017r).

Zadania rozwiązywane w trakcie laboratorium komputerowego znajduje się tutaj (aktualizacja 2.III.16)

 • Wykład pierwszy

  • Pojęcia: kompilator, interpreter, wirtualna maszyna, pseudokod (bytecode)

  • Języki programowania:

   • kompilowane: C, C++, Fortran
   • interpretowane Perl, Python, BASIC, Javascript
   • pseudokod i maszyny wirtualne (VM) : Java, Flash, C#
  • Zmienne

   • i ich typy : char, int, unsigned, float, real
   • bit i bajt; zakresy zmiennych: 256, 65536 itd.
   • operacje na zmiennych: * + \ - % << >> && || (w Pythonie: and or)
   • operacje matematyczne z przepełnieniem
  • petla; instrukcja range() z Pythona

 • Wykład drugi

  • petla while

  • instrukcja warunkowa if

  • instrukcje break oraz continue

  • częste konstrukcje:

   • warunek w pętli
   • pętla w pętli (narysuj kwadrat z ‘#’), ze zmiennym zakresem (narysuj trójkąt z ‘#’)
  • importowanie modułów: liczby losowe, funkcje matematyczne, drukowanie na ekran

  • Złożoność algorytmów

   • liniowa
   • kwadratowa
   • logarytmiczna (z polowieniem przedzialu)
  • omówienie problemów z zadania 1.1, problem z silnią w koszcie O(N2)

  • Definiowanie funkcji - w Python-ie: argumenty funkcji, wartość zwracana

 • Wykład trzeci

  • Tablice

   • tablice o statycznie alokowanej pamięci (rozmiar jest stały)
   • wektory w C++, listy w Python-ie; rozmiar tychże (len(), .length()); zapełnianie pustej tablicy zerami
   • problemy z przekraczaniem zakresu
   • tablice dwu i trójwymiarowe
  • Omówienie przykładowego skryptu, w którym w pętli tworzona jest dwuwymiarowa lista

  • Schematy blokowe algorytmów

  • Przykładowe algorytmy:

   • sortowanie bąbelkowe
   • rozwiązywanie równania kwadratowego
 • Wykład czwarty

  • Zakres życia zmiennej; zmienne globalne i lokalne

  • tablice asocjacyjne (mapy, słowniki) w Pythonie

  • Przekazywanie argumentów do funkcji: jako wartość lub jako referencja, wskaźnik. W Pythonie obiekty zawsze przekazywane są przez referencję

  • Ciągi znaków

   • deklarowanie napisów o wielu liniach
   • formatowanie instrukcją printf(), generowanie formatu jako napisu (np w pętli)
   • formatowanie wg R&K
   • zamiana napisu na liczby: funkcje int() oraz float()
   • podstawowe operacje na napisach: funkcje len() oraz strip()
   • podział napisu na wyrazy z wykorzystaniem modułu re
  • Operacje na plikach : otwieranie, pisanie, czytanie, zapis

 • Wykład piąty

  • Warsztat programisty:

   • IDE (sprawdzanie składni, podpowiedzi zależne od kontekstu, itd.)
   • Debugger i profiler (kompilacja z -g i -gprof)
   • repozytoria kodów (github, bitbucket)
   • programy do tworzenia dokumentacji (doxygen)
  • Przykładowa implementacja słownika: drzewo binarne

 • Wykład szósty

  • Uzupełnienie zagadnień z poprzednich wykładów (wpisane do punktów powyżej)

  • Przykład wykorzystania słownika: 3tuple_fasta_py

  • Wstęp do programowania obiektowego : przykładowy skrypt

 • Wykład siódmy

  • Programowanie obiektowe - podstawowe pojęcia: konstruktor, destruktor, klasa, obiekt
  • Programowanie obiektowe - pojęcia zaawansowane: dziedziczenie, przeciążanie
  • Przykładowy program obiektowy : reprezentacja molekuły jako graf