Zagadnienia do przedmiotu 'Wstęp do programowania w naukach przyrodniczych'

  #!/usr/bin/env python2
  import math
  from random import random
class P3D :
  x = 0
  y=0
  z=0
  def init(self, xi,yi,zi) :
    self.x = xi
    self.y = yi
    self.z = zi
  def print_me(self) :
    print(“x: %7.3f y: %7.3f z: %7.3f” % (self.x,self.y,self.z))
  def d(self,x2,y2,z2) :
    d = x2 - self.x
    d2 = dd
    d = y2 - self.y
    d2 += dd
    d = z2 - self.z
    d2 += dd
    return math.sqrt(d2)
  def d_p3d(self,p) :
    d = p.x - self.x
    d2 = dd
    d = p.y - self.y
    d2 += dd
    d = p.z - self.z
    d2 += dd
    return math.sqrt(d2)
punkt1 = P3D(0,1,2)
punkt2 = P3D(-1,2,3)
punkt1.print_me()
punkt2.print_me()
print punkt1.d(0,1,2), punkt2.d_p3d(punkt1)
punkty = []
for i in range(10) :
  p = P3D(random(),random(),random())
  punkty.append(p)
for i in range(10) : 
for j in range(10) : print punkty[i].d_p3d(punkty[j])