Zagadnienia do przedmiotu 'Wstęp do programowania w naukach przyrodniczych'

import operator
statystyki = {}
i = 0
for l in open(“all.fasta”) :
  if l[0] == ‘>’ : continue
  l2 = l.strip()
  if len(l2) == 0 : continue
  i += 1
  for j in range(0,len(l2)-2) :
    if l2[j] == ‘X’ or l2[j+1] == ‘X’ or l2[j+2] == ‘X’ : continue
    if l2[j] == ‘?’ or l2[j+1] == ‘?’ or l2[j+2] == ‘?’ : continue
    if l2[j] == ‘U’ or l2[j+1] == ‘U’ or l2[j+2] == ‘U’ : continue
    w3 = l2[j:j+3]
    if w3 == “HHH” : continue
    if w3 == “AAA” : continue
    if w3 in statystyki :
      statystyki[w3] += 1
    else:
      statystyki[w3]=1
  if i > 100 : break
key_max=“”
val_max=0
for key in statystyki:
  if statystyki[key] > val_max :
    val_max = statystyki[key]
    key_max = key
#print key_max,statystyki[key_max]
statystyki_sorted = sorted(statystyki.items(), key=operator.itemgetter(1),reverse=True)
for wynik in statystyki_sorted[0:10] :
 print(wynik)