Zagadnienia do przedmiotu 'Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej'

Pakiet MS Office, grafika wektorowa i rastrowa

  • Przygotowywanie dokumentów w programie MS Word

  • Prosta analiza danych eksperymentalnych w programie MS Excel

  • Przygotowanie plakatu w programie InkScape

  • Edycja wzorów matematycznych i chemicznych

  • Przygotowanie prezentacji w MS PowerPoint

  • Obróbka grafiki rastrowej w programie Gimp

  • Obróbka grafiki rastrowej w programie InkScape

Obliczenia symboliczne w programie wxMaxima

  • Nadawanie etykiet, proste obliczenia arytmetyczne

  • Obliczanie pochodnych i całkowanie

  • Wykresy funkcji