Zagadnienia do wykładu z bioinformatyki

 • Bioinformatyczne bazy danych:

  • sekwencyjne (nr, UniProt, PFam, InterPro) i strukturalne (PDB)
  • bazy ‘curated’ vs ‘non-curated’
  • bazy o zredukowanej nadmiarowości (ang. non redundant)
  • inne bazy i słowniki: KEGG, GeneOntology; problem (nie)jednoznaczności w bazach danych
 • Uliniowienie pary sekwencji - optymalny algorytm deterministyczny

  • algorytm dynamicznego programowania
  • ocena uliniowienia; kara za przerwę - dowolna vs afiniczna, otwarcie i kontynuacja przerwy, macierz podstawień
  • uliniowienie lokalne vs. globalne
  • macierz uliniowienia
 • Ocena istotności ulinoiwienia. Definicja i praktyczne zastosowanie parametrów:

  • p-value, e-value
  • ocena (ang. score)
  • procent identyczności sekwencyjnej, procent podobieństwa sekwencyjnego
  • z-score (zmienna z rozkłądu normalnego standaryzowanego)
 • Pojęcie homologii sekwencji. Homologi (ortologi i paralogi) vs analogi

  • wnioskowanie o strukturze i funkcji białka w oparciu o białka homologiczne
 • Heurystyczne metody ulinowienia

  • BLAST
  • FASTA
  • HHSearch
  • przeszukiwanie baz danych
 • Uliniowienia wielu sekwencji (Multiple Sequence Alignment, MSA). Profil sekwencyjny i jego postacie: MSA, ukryty model Markowa (HMM). Drzewa filogenetyczne.

 • Uliniowienie sekwencja-profil oraz profil-profil. Algorytm PsiBlast. Metody przewlekania 1D. Metaservery.

 • Predykcje na podstawie profilu: struktura drugorzędowa białek, zagrzebanie, lokalna ruchliwość fragmentów białka, podział sekwencji na domeny

 • Nałożenie struktur białek. Odległość crmsd, jej interpretacja i przypadłości.

 • Uliniowienie strukturalne

  • czym ono różni się od nałożenia
  • parametry GDT i tm-score
  • złożoność obliczeniowa i popularne algorytmy
  • programy tm-align, DALI
 • Uliniowienie sekwencji ze strukturą - przewlekanie 3D

 • Modelowanie porównawcze

  • etapy modelowania porównawczego
  • pojęcia: szablon i cel oraz uliniowienie między nimi
  • biblioteki rotamerów
  • modelowanie struktur pętli w białku
  • podejścia do optymalizacji (udokładniania) struktury
  • metody Modeller i SwissModel
 • Analiza skupień

  • metody hierarchiczne
  • metoda K-średnich
  • zastosowania w bioinformatyce
 • Oprogramowanie do modelowania struktur białek

  • podejścia pełnoatomowe: Modeller i Rosetta
  • metody oparte o reprezentację zredukowaną: CABS, UNRES