Pracownia Teorii Biopolimerów : zajęcia dydaktyczne

Podsumowanie zajęć prowadzonych przez Pracownię Teorii Biopolimerów

Wstęp do programowania w naukach przyrodniczych

1 lub 3 semestr studiów magisterskich, przedmiot do wyboru
Programowanie to podstawa warsztatu pracy w wielu dziedzinach nauki, także tych blisko związanych z eksperymentem.

Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej

2 semestr studiów licencjackich, zajęcia obowiązkowe
Na tych ćwiczeniach studenci zapoznają się z oprogramowaniem potrzebnym w dalszym toku studiów, takimi jak pakiet MS Office, Inkscape czy wxMaxima.

Modelowanie Molekularne

1 semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł
Przegląd podstawowych pojęć z dziedziny modelowania molekularnego ze szczególnym uwzględnieniem modelowania biomolekuł

Struktura Polimerów i Biopolimerów

1 semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł
Z punktu widzenia chemika, białka to dość krótkie łańcuchy poliamidowe. Miliony lat ewolucji spowodowały, że sekwencja tych łańcuchów (kolejno występujące w nich aminokwasy) nabrały wyjątkowego znaczenia: tworzą i wprawiają w ruch wszystkie organizmy żywe. Wykład ten odpowie na pytanie, czym polimery naturalne różnią się syntetycznych oraz jakie oddziaływania chemiczne odpowiedzialne są za mechanizmy molekularne, dzięki którym odbywają się procesy komórkowe.

Praca w systemie Unix z elementami programowania

1 semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł
Ćwiczenia te mają na celu przygotować słuchaczy do pracy w środowisku terminala tekstowego. Zajęcia prowadzone są od podstaw, takich jak zakładanie plików czy katalogów.

Bioinformatyka

1 semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł
Bioinformatyka dostarcza narzędzi do gromadzenia i analizowania danych biologicznych, głównie sekwencji i struktur biomolekuł : DNA, RNA i białek. Bioinformatyka umożliwia badanie ewolucji gatunków z punktu widzenia sekwencji pojedynczych genów czy struktur białek. Analiza ta może mieć na celu zbadanie funkcji białka czy też opisanie mechanizmu jego działania. Narzędzia bioinformatyczne przydatne są również podczas modyfikowania istniejących nowych bądź też projektowania zupełnie nowych białek.